PREMISSES LENDEMÀ 2021

1. En algun moment del curtmetratge un/a explorador/a ha de dir "Passa'm el gel hidroalcohòlic".

En algún momento del cortometraje un/a explorador/a debe decir “Pásame el gel  hidroalcohólico”.

2. El curtmetratge ha d'acabar amb un dolly  zoom.

 

El cortometraje debe acabar con un dolly zoom.